Perillo's Points: Gronkowski, Hightower

Perillo's Points: Gronkowski, Hightower