Antonio Smith apologizes to the Patriots

Antonio Smith apologizes to the Patriots