Perillo: Time to pull plug on Mankins' season?

Perillo: Time to pull plug on Mankins' season?