Boston Toughest: Who’s the toughest New England Patriot of all time?

Boston Toughest: Who’s the toughest New England Patriot of all time?