Brown: Caution 'makes sense' for Gronkowski

Brown: Caution 'makes sense' for Gronkowski