Hamilton takes blame for OT goal

Hamilton takes blame for OT goal