Wojnarowski on Love to Celtics: 'I don't think Boston has enough to do a deal'