Garnett: 'Tell LeBron to worry about Miami'

Garnett: 'Tell LeBron to worry about Miami'